کتاب العربیه 2

کتاب اللغهالعربیه ۲ به همراه کتاب کار آن  با نام «التطبیق» می‌باشد و برای مرحله مقدماتی آموزش زبان عربی در نظر گرفته شده  است.

برای تدوین آن، روش‌های مختلف آموزش زبان به ویژه زبان عربی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است.

این جلد کتاب نیز مانند جلد اول چندین سال تدریس آزمایشی داشته و بارها بازخوردگیری، اصلاح و ویرایش شده و سرانجام در سال ۱۳۹۰ برای صفحه آرایی،تصویرسازی و طراحی نهایی آماده و پس از اجرای مراحل طراحی برای چاپ تحویل انتشارات بین المللی المصطفی شد.

کتاب مذکورتوسط یک گروه علمی از اساتید با تجربه و قوی که بیش از بیست سال سابقه‌ی تدریس در آموزش زبان عربی دارند تألیف شده است.

این کتاب  دارای بیست وحده و هر وحده شامل دو درس و در مجموع از چهل درس تشکیل شده و به نکات ذیل در آن توجه شده است:

۱کتاب التطبیق 2– تنمیه مفردات الطالب الیومیه.

۲- صیاغه الجمله والربط بین الجمل.

۳- تکوین الجمله السؤالیه.

۴- الحدیث المُبسَّط فی محاور یومیه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *