سامان سخنبه منظور ارائه اطلاعات دستوری مفصل که هم کاربرد بیشتری دارد و هم بازبانی ساده ، سؤالات و ابهامات درسی را برطرف کند و نیز دانش افزایی استادان محترم شاغل در حوزه آموزشی و با تجربه ای که از نیازها و پرسش های درسی وجود داشت به سفارش معاون محترم آموزشی این متن تهیه شد.
کتاب سامان سخن حاصل تحقیق و تألیف در حوزه ی مطالب زبان و دستور فارسی است این مطالب در نه فصل تهیه و تنظیم شده است.
در فصل اول به تعریف زبان ، گونه های آن ، آواهای آن و اجزای زبان و معرفی اصطلاحات رایج زبان شناسی پرداخته است.
فصل دوم درباره جمله ، انواع آن واصطلاحات و تقسیم بندی های مختلف درون جمله است این فصل در فهم متون و نیز آموزش جمله بسیار مؤثر است.
فصل سوم به افعالی می پردازد که با حروف اضافه خاصی به کار می روند در این فصل صدها نمونه از افعالی که با یک حرف اضافه خاصی به کار می روند و معنای متفاوتی می‌دهند گردآوری و دسته بندی شده است می‌توان گفت که بیش از ۹۰ درصد افعال این گونه در این فصل ذکر شده است.
فصل چهارم درباره جمله های مرکب ونحوه ساخت آن در زبان فارسی است تشخیص جمله پایه و پیرو حروف اضافه و ربط و ساخت‌های مختلف نحوی در جمله های مرکب در این فصل آورده شده است.
در فصل پنجم چند مطلب بسیار پرکاربرد در حوزه آموزش زبان آمده است : معانی حروف، واژه‌های پرسشی ، عناصر دستور منفی ساز ،صامت های میانجی و نقش های گوناگون برخی از کلمات از مطالب مهم و تحقیقی این فصل می‌باشد در همه این فصل‌ها مثال‌های ساده و فراوانی آورده شده است و فهم مطلب را آسان کرد است
فصل ششم کلمه های هم آوا یا هم شکل است موارد فراوانی از کلمات پرکاربرد یا نزدیک به آن که از نظر صورت و املاء با آوا مشابه ولی از نظر معنایی متفاوت هستند در این فصل گرد آورده شده است.
در مجموع این کتاب با توجه به نیازهای مرکز می تواند بسیار مؤثر واقع شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *