یکی از راههای شناخت بهتر و بیشتر زبان، آشنایی با قواعد حاکم بر آن در دانش زبان شناسی و دستور است.1111

«سامان سخن» مباحث مهم و کاربردی از زبان و دستور زبان فارسی را در پنج فصل به این شرح بررسی می کند:

  • فصل اول کلیاتی مانند تعریف زبان و اجزای سازندهَ زبان به ویژه آواها، حروف الفبا و تفاوت آن با واج.
  • فصل دوم، انواع واژه های زبان فارسی و تقسیمات فراوان و راه های ساخت و شناخت آنها.
  • فصل سوم در موضوع نحو، انواع جمله های ساده، جمله مرکب و راه های شناخت ساده فارسی.
  • فصل چهارم، آموختنی های دیگر شامل چند بحث مختصر اما کاربری که معمولا ضرورت تشخیص، تفکیک و کاربرد آنها به خوبی اما کاربردی که معمولا ضرورت تشخیص، تفکیک و کاربرد آنها به خوبی احساس می شود.
  • فصل پنجم معرفی «وندها» و کارکرد آنها در زبان فارسی.
  • معیار این کتاب «واقعیت زبان فارسی» است.
  • این کتاب برای اولین بار در مهر ماه سال جاری به چاپ رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *