نشست پژوهشی ویژگی های یک مدرس کارآمد در تقویت توانش ارتباطی زبان آموزان روز پنج شنبه مورخ ۴ خردادماه ۱۳۹۶ توسط معاونت پژوهش مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در سالن جلسات برگزار گردید.
در این نشست در ساعت ۱۴:۰۰ با قرائت آیاتی از قرآن مجید توسط حجت الاسلام محمودی آغاز گردید، معاون پژوهش، آقای محمد ناطق با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان و گرامی داشت سالروز سوم خرداد گفت: این کارگاه به جهت دانش افزایش اساتید محترم در امر آموزش برگزار می گردد که امیدواریم خروجی آن برای دوستان مثبت باشد.
معاون پژوهش در طلیعه سخن با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان و گرامی داشت سالروز سوم خرداد گفت: این کارگاه به جهت دانش افزایش اساتید محترم در امر آموزش برگزار می گردد که امیدواریم خروجی آن برای دوستان مثبت باشد. معاون پژوهش مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در ادامه ضمن معرفی آقای دکتر ابوالقاسم غیاثی، استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، از ایشان جهت سخنرانی در رابطه با موضوع نشست دعوت نمود.
در ادامه کارگاه دکتر غیاثی با بیان مختصری از