کتاب سامان سخن(مباحثی درباره زبان و دستور زبان فارسی)

یکی از راههای شناخت بهتر و بیشتر زبان، آشنایی با قواعد حاکم بر آن در دانش زبان شناسی و دستور است. «سامان سخن» مباحث مهم و کاربردی از زبان و دستور زبان فارسی را در پنج فصل به این شرح بررسی می کند: فصل اول کلیاتی مانند تعریف زبان و اجزای سازندهَ زبان به ویژه… ادامه خواندن کتاب سامان سخن(مباحثی درباره زبان و دستور زبان فارسی)

کتاب کار اول جلد ۱و۲ آموزش زبان فارسی

شامل ۱۰ درس در موضوعات زیر: ۱- تصویر شناسی ۲- تمرین نوشتار ۳- تمرین ساخت جمله‏های ساده ۴- تمرین ساخت جمله‏های پرسشی ۵- تمرین پاسخ به جمله‏های پرسشی ۶- کامل کردن جمله‏های ناقص ۷- کامل کردن جداول صرف فعل، مخاف‏ها، و… ۸- و تمرین های متنوع دیگر

کتاب کار دوم آموزش زبان فارسی

کتاب کار دوم  ۲۰ درس با تمرین های متنوع از جمله ۱- تمرین و تقویت نوشتار ۲- تمرین ساخت جمله‏های کوتاه ۳- تمرین ساخت جمله‏های پرسشی ۴- تمرین پاسخ به جمله‏های پرسشی ۵- کامل کردن جمله‏های ناقص ۶- کامل کردن جداول صرف فعل، مخالف‏ها، و… ۷- تمرین انشا نویسی در حد ساده و کوتاه ۸-… ادامه خواندن کتاب کار دوم آموزش زبان فارسی

کتاب کار سوم آموزش زبان فارسی

کتاب کارسوم

کتاب کار سوم  ۲۰ درس با تمرین های متنوع از جمله ۱- تمرین و تقویت نوشتار ۲- تمرین ساخت جمله‏های کوتاه ۳- تمرین ساخت جمله‏های پرسشی ۴- تمرین پاسخ به جمله‏های پرسشی ۵- کامل کردن جمله‏ها ناقص ۶- کامل کردن جداول صرف فعل، مخاف‏ها، و… ۷- تمرین‏های شناخت زمان‏های افعال و ساخت زمان در جمله‏های… ادامه خواندن کتاب کار سوم آموزش زبان فارسی

کتاب کار چهارم آموزش زبان فارسی

در ادامه طرح پروژه بزرگ تدوین دوره‌ی جدید کتاب‌های آموزش فارسی به فارسی پس از تدوین کتاب آموزش فارسی به فارسی چهارم «جدید» طرح تدوین کتاب کار آن نیز در شورا مطرح و پس از تصویب کلیات آن، پیش‌نویس آن توسط گروهی از اساتید آغاز و در مدت دو ماه تدوین و سپس صفحه‌آرایی اولیه… ادامه خواندن کتاب کار چهارم آموزش زبان فارسی

کتاب دستور کاربردی

کتاب دستور کاربردی زبان فارسی جدید متناسب با مطالب زبان شناسی و دستور جدید ، به سفارش معاون محترم آموزش و تأیید رئیس محترم مرکز، تهیه و تدوین گردیده  است. این کتاب (با شکل کنونی) در ۲۲ درس تنظیم شده است. ابتدا مختصری درمورد زبان و دستور و وظایف آن بوده و چند اصطلاح مانند… ادامه خواندن کتاب دستور کاربردی

کتاب سامان سخن

به منظور ارائه اطلاعات دستوری مفصل که هم کاربرد بیشتری دارد و هم بازبانی ساده ، سؤالات و ابهامات درسی را برطرف کند و نیز دانش افزایی استادان محترم شاغل در حوزه آموزشی و با تجربه ای که از نیازها و پرسش های درسی وجود داشت به سفارش معاون محترم آموزشی این متن تهیه شد.… ادامه خواندن کتاب سامان سخن