برنامه مربوط به فلش جهت اجرای نرم‌افزارهای آموزشی

برای اجرای نرم افزارهای آموزشی این مرکز به ActiveX  مربوط به فلش نیاز دارید. اگر سیستم عامل شما به روز باشد در هنگام اجرای نرم افزارهای آموزشی نباید مشکلی داشته باشید. اما اگر سیستم عامل شما به روز نباشد، ممکن است در اجرای نرم افزارهای آموزشی ما با مشکل مواجه شوید؛ برای حل این مشکل… ادامه خواندن برنامه مربوط به فلش جهت اجرای نرم‌افزارهای آموزشی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در پشتیبانی