کتاب اللغه العربیه ۴ (در حال بازخوردگیری)

کتاب اللغهالعربیه ۴ در حال  بازخوردگیری است. ازویژگی‌های این کتاب می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: ۱- إثراء الرصید اللغوی فی مجالات الحیاه الاجتماعیه والثقافیه. ۲- تنمیه مهاره الإنشاء والکتابه الموضوعیه. ۳- تنمیه الخطابه والحدیث الموضوعی. ۴- تنمیه قدره الطالب على معرفه الأخطاء الشائعه. ۵- تزوید الطالب ببعض الأسالیب الأدبیه.        

کتاب اللغه العربیه ۳

کتاب اللغهالعربیه ۳ نیز مانند جلدهای ۱و۲ پس از بارها بازخوردگیری و اصلاح و ویرایش توسط گروه علمی زبان عربی برای برای آخرین بار در نیمه دوم سال نود مورد بازبینی و اصلاح نهایی قرار گرفت. پس از تدوین نهایی محتوا بخش‌هایی که نیاز به تصویرسازی داشت برای تصویرساز سناریونویسی شد و تصاویر آن تهیه گردید، ...

کتاب اللغه العربیه ۲

کتاب اللغهالعربیه ۲ به همراه کتاب کار آن  با نام «التطبیق» می‌باشد و برای مرحله مقدماتی آموزش زبان عربی در نظر گرفته شده  است. برای تدوین آن، روش‌های مختلف آموزش زبان به ویژه زبان عربی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. این جلد کتاب نیز مانند جلد اول چندین سال تدریس آزمایشی داشته و بارها بازخوردگیری، ...

کتاب اللغه العربیه ۱

کتاب اللغه العربیه ۱ به همراه کتاب کار آن  با نام «التطبیق» می‌باشد و برای مرحله مقدماتی آموزش زبان عربی در نظر گرفته شده  است. برای تدوین آن، روش‌های مختلف آموزش زبان به ویژه زبان عربی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. این کتاب حدود سه سال به صورت جزوه تدوین و چندین بار بازخوردگیری و اصلاحات ...

کتاب کار دوم آموزش زبان فارسی

کتاب کار دوم  ۲۰ درس با تمرین های متنوع از جمله ۱- تمرین و تقویت نوشتار ۲- تمرین ساخت جمله‏های کوتاه ۳- تمرین ساخت جمله‏های پرسشی ۴- تمرین پاسخ به جمله‏های پرسشی ۵- کامل کردن جمله‏های ناقص ۶- کامل کردن جداول صرف فعل، مخالف‏ها، و... ۷- تمرین انشا نویسی در حد ساده و کوتاه ۸- تمرین گفت‏و‏گو نویسی و تمرین های متنوع دیگر

کتاب کار سوم آموزش زبان فارسی

کتاب کارسوم

کتاب کار سوم  ۲۰ درس با تمرین های متنوع از جمله ۱- تمرین و تقویت نوشتار ۲- تمرین ساخت جمله‏های کوتاه ۳- تمرین ساخت جمله‏های پرسشی ۴- تمرین پاسخ به جمله‏های پرسشی ۵- کامل کردن جمله‏ها ناقص ۶- کامل کردن جداول صرف فعل، مخاف‏ها، و... ۷- تمرین‏های شناخت زمان‏های افعال و ساخت زمان در جمله‏های مختلف و تبدیل جمله‏ها به زمان های ...

کتاب کار چهارم آموزش زبان فارسی

در ادامه طرح پروژه بزرگ تدوین دوره‌ی جدید کتاب‌های آموزش فارسی به فارسی پس از تدوین کتاب آموزش فارسی به فارسی چهارم «جدید» طرح تدوین کتاب کار آن نیز در شورا مطرح و پس از تصویب کلیات آن، پیش‌نویس آن توسط گروهی از اساتید آغاز و در مدت دو ماه تدوین و سپس صفحه‌آرایی اولیه ...

نشریه رهپویان فارسی ـ پیش‌شماره ۳ ـ زمستان ۱۳۸۸

مجله کمک آموزشی«رهپویان فارسی» نشریه مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی. پیش شماره سوم این مجله را که در زمستان سال ۱۳۸۸ منتشر شده با کلیک کردن بر روی تصویر جلد آن ملاحظه  نمایید.

کتاب دستور کاربردی

کتاب دستور کاربردی زبان فارسی جدید متناسب با مطالب زبان شناسی و دستور جدید ، به سفارش معاون محترم آموزش و تأیید رئیس محترم مرکز، تهیه و تدوین گردیده  است. این کتاب (با شکل کنونی) در ۲۲ درس تنظیم شده است. ابتدا مختصری درمورد زبان و دستور و وظایف آن بوده و چند اصطلاح مانند واژ ، ...

کتاب چهارم آموزش فارسی به فارسی

کار تدوین این کتاب  در  سال ۸۹ به پایان رسید و به زیور چاپ آراسته  شد. این کتاب با هدف هایی چون، توجه همزمان به رشد مهارت های زبانی ،گسترش دامنه ی واژه های بسامدی باتوجه به اصل پیشرفت تدریجی واژگان ،آشنایی با شعر ،تفهیم معنا ومفهوم واژه های جدید و........ دربیست درس آماده وارائه شده ...