کتاب چهارم آموزش فارسی به فارسی

کار تدوین این کتاب  در  سال ۸۹ به پایان رسید و به زیور چاپ آراسته  شد. این کتاب با هدف هایی چون، توجه همزمان به رشد مهارت های زبانی ،گسترش دامنه ی واژه های بسامدی باتوجه به اصل پیشرفت تدریجی واژگان ،آشنایی با شعر ،تفهیم معنا ومفهوم واژه های جدید و…….. دربیست درس آماده وارائه […]

کتاب سوم آموزش فارسی به فارسی

  تدوین  این  کتاب  در  قالب  ۲۰ درس دراواخر  سال ۸۹  پس از تهیه سرفصل ها وموضوعات وماکت آغاز شد وپس از تدوین درنیمه اول سال ۹۰ برای باز خورد گیری به آموزش تحویل داده شد وباز خورد های متعددی از آن گرفته شد. این کتاب درحال بررسی واصلاحات نهایی می باشد وبه یاری پروردگار […]

کتاب دوم آموزش فارسی به فارسی

این کتاب با سرفصل‌های بسیار متنوع و کاربردی  درقالب ۲۰ درس طراحی و برنامه ریزی شد و  پس از مراحل تدوین وصفحه آرایی اولیه  درنیمه ی دوم سال ۸۹  برای باز خوردگیری وتعیین نقاط قوت وضعف  به آموزش تحویل داده  شد . وعلاوه بر تدریس در مرکز آموزش زبان در واحد های دیگر المصطفی نیز […]

کتاب اوّل آموزش فارسی به فارسی

این کتاب در۱جلد با قطع رحلی تمام رنگ ودر ۲۵۶صفحه، شامل ۱۲ درس تدوین وبه چاپ رسیده است . در این کتاب علاوه بر تقویت و تثبیت مهارت‏های شنیداری و گفتاری زبان‏آموزان به آموزش مهارت‏های نوشتاری و خوانداری زبان‏آموزان به شکلی بسیار دقیق و علمی و پلکانی پرداخته شده، به گونه‏ای که زبان‏آموزان به راحتی و سرعت […]

کتاب مقدمه آموزش فارسی به فارسی

این کتاب در یک جلد با قطع رحلی تمام رنگ ودر ۱۱۲صفحه تدوین وبه چاپ رسیده است . این کتاب شامل ۸ درس و با هدف آموزش مهارت‏های شنیداری و گفتاری زبان فارسی با استفاده از واژه‏ها و جملات پایه و با استفاده از تصاویر آموزشی و منطبق با شیوه‏های پیشرفته و نوین آموزشی در سطح […]