کتاب اوّل آموزش فارسی به فارسی

این کتاب در۱جلد با قطع رحلی تمام رنگ ودر ۲۵۶صفحه، شامل ۱۲ درس تدوین وبه چاپ رسیده است . در این کتاب علاوه بر تقویت و تثبیت مهارت‏های شنیداری و گفتاری زبان‏آموزان به آموزش مهارت‏های نوشتاری و خوانداری زبان‏آموزان به شکلی بسیار دقیق و علمی و پلکانی پرداخته شده، به گونه‏ای که زبان‏آموزان به راحتی و سرعت […]

کتاب مقدمه آموزش فارسی به فارسی

این کتاب در یک جلد با قطع رحلی تمام رنگ ودر ۱۱۲صفحه تدوین وبه چاپ رسیده است . این کتاب شامل ۸ درس و با هدف آموزش مهارت‏های شنیداری و گفتاری زبان فارسی با استفاده از واژه‏ها و جملات پایه و با استفاده از تصاویر آموزشی و منطبق با شیوه‏های پیشرفته و نوین آموزشی در سطح […]