کتاب دوم آموزش فارسی به فارسی

این کتاب با سرفصل‌های بسیار متنوع و کاربردی  درقالب ۲۰ درس طراحی و برنامه ریزی شد و  پس از مراحل تدوین وصفحه آرایی اولیه  درنیمه ی دوم سال ۸۹  برای باز خوردگیری وتعیین نقاط قوت وضعف  به آموزش تحویل داده  شد . وعلاوه بر تدریس در مرکز آموزش زبان در واحد های دیگر المصطفی نیز […]