معرفی نرم‌افزار پیامبر اعظم(ص)

این نرم‌افزار، زندگانی پیامبر اعظم (ص) را در دوازده باب بیان می‌کند که شامل موضوعاتی چون دوران کودکی پیامبر، دوران جوانی، دوران پس از بعثت، اجداد پیامبر، یاران پیامبر، اخلاق پیامبر (ص)، پیامبر در قرآن، پیمان‌های پیامبر (ص)، جنگ‌های پیامبر (ص)، احادیث پیامبر (ص)، نامه‌های پیامبر (ص) و… می‌باشد. این نرم افزار در سه زبان […]