دسته: اذان

برگزاری مسابقه حفظ و اذان در بین طلاب مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

قال رسول الله (صلّ الله علیه و آله) : « سیــأتی علـی النّــاس زمــان یـــتـرکــون الأذان علـی ضــعفــائهم  »                « زمانی خواهد آمد که اذان را تحقیر کرده و آن را به افراد ناتوان می سپرند »   بایـاری خـداوند مـتعال دارالـقرآن مـرکز آمـوزش زبان و معارف اسلامی المهدی (عج) به مناسبت مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص) اقدام ...

معرفی مؤذن و قاری ممتاز مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی آقای سید نوح الموسوی

آقای سید نوح الموسوی اهل حجاز حافظ ۱۲جزء قرآن - مؤذن و قاری ممتاز  این مرکز می باشد. ایشان در سال ۱۹۹۳ در حجاز متولد شد.در ۷ سالگی در جلسات قرائت قرآن در حجاز شرکت نمود.اذان و قرائت های ترتیل جذاب ایشان مورد توجه اهل سنت این منطقه واقع شد. شرکت ایشان در مسابقات مختلف از جمله ...

صوت اذان توسط استاد دکتر علی اصغر شعاعی