دسته: اساتید قرآنی

معرفی استاد و قاری ممتاز بین المللی قرآن کریم دکتر علی اصغر شعاعی

۱- معرفی استادعلی اصغر شعاعی درسال ۱۳۴۷ در شهرستان قم متولد شد. تحصیلات: کارشناسی مهندسی معدن و دکتری علوم قرآن و حدیث از  دانشگاه قم عضو هیات علمی و معاون قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۲- رتبه‌های قرآنی - کسب رتبه اول مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم سال۸۶ هندوستان - کسب ده رتبه اول کشوری در رشته قرائت از ...