دسته: درس اخلاق استاد فروغی

برگزاری دومین جلسه درس اخلاق ملیتی درسال ۹۵

همزمان باشروع فصل عبادت ودر اولین روزهای اولین ماه این فصل ،ماه پرخیر وبرکت رجب درس اخلاق توسط استاد ارجمند حاج آقای فروغی حفظه الله در شب یک شنبه این هفته در مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی برگزارگردید . حضرت استاد در این جلسه درباره اخلاق وتاثیرآن در سرنوشت انسان بیاناتی راخدمت طلاب محترم آذری زبان مدرسه وحاضرین ...

درس اخلاق استاد فروغی در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۸

درس اخلاق استاد فروغی در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۱

درس اخلاق استاد فروغی در تاریخ ۹۱/۰۹/۲۱

درس اخلاق استاد فروغی در تاریخ ۹۱/۰۷/۲۷

درس اخلاق استاد فروغی در تاریخ ۹۱/۰۷/۱۱