Tag: آموزش مقام رست

هفتمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

هفتمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از طلاب مشتاق کلام وحی، یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ در این مرکز برگزار شد، دکتر شعاعی قبل از نماز مغرب و عشاء ...