Tag: آموزش

هفتمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

هفتمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از طلاب مشتاق کلام وحی، یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ در این مرکز برگزار شد، دکتر شعاعی قبل از نماز مغرب و عشاء ...

ششمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

ششمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی برگزار شد. در این نشست  که با حضوربیش از ۱۰۰نفر از طلاب مشتاق کلام وحی، یکشنبه شب درمرکز آموزش زبان و معارف اسلامی و همزمان با ایام الله دهه فجربرگزارشد، دکتر شعاعی به آموزش مقام سه گاه با نوای دلنشین قرآنی و با ...

پنجمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

پنجمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی و با حضور بیش از ۸۰ نفر از طلاب مشتاق به قرائت قرآن کریم که از سراسر دنیا برای تحصیل علوم دینی به این کشور آمده اند، یکشنبه شب مورخ اول بهمن ۱۳۹۱ در مرکز آموزش زبان ...

چهارمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

چهارمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی و با حضور بیش از ۸۰ نفر از طلاب مشتاق به قرائت قرآن کریم که از سراسر دنیا برای تحصیل علوم دینی به این کشور آمده اند، یکشنبه شب مورخه ۲۴ دی ماه در مرکز آموزش زبان ...