Tag: الحان و نغمات قرآن کریم

برگزاری محفل قرآنی در شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع)

در شب میلاد باسعادت امام حسن مجتبی(ع)، واحد قرآن و حدیث مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی محفل قرآنی را برگزار کرد. در ابتدای این مراسم، قاری ممتاز نوجوان، آقای قره قاش، سوره مبارکه ضحی را تلاوت کرد و پس از آن قاری ممتاز و بین المللی جناب آقای دکتر شعاعی به اجرای تلاوت و آموزش نغماتی ...

صوت اذان توسط استاد دکتر علی اصغر شعاعی

هفتمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

هفتمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از طلاب مشتاق کلام وحی، یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ در این مرکز برگزار شد، دکتر شعاعی قبل از نماز مغرب و عشاء ...

ششمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

ششمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی برگزار شد. در این نشست  که با حضوربیش از ۱۰۰نفر از طلاب مشتاق کلام وحی، یکشنبه شب درمرکز آموزش زبان و معارف اسلامی و همزمان با ایام الله دهه فجربرگزارشد، دکتر شعاعی به آموزش مقام سه گاه با نوای دلنشین قرآنی و با ...

پنجمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

پنجمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی و با حضور بیش از ۸۰ نفر از طلاب مشتاق به قرائت قرآن کریم که از سراسر دنیا برای تحصیل علوم دینی به این کشور آمده اند، یکشنبه شب مورخ اول بهمن ۱۳۹۱ در مرکز آموزش زبان ...

چهارمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

چهارمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی و با حضور بیش از ۸۰ نفر از طلاب مشتاق به قرائت قرآن کریم که از سراسر دنیا برای تحصیل علوم دینی به این کشور آمده اند، یکشنبه شب مورخه ۲۴ دی ماه در مرکز آموزش زبان ...