Tag: مقام حجاز

پنجمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

پنجمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی و با حضور بیش از ۸۰ نفر از طلاب مشتاق به قرائت قرآن کریم که از سراسر دنیا برای تحصیل علوم دینی به این کشور آمده اند، یکشنبه شب مورخ اول بهمن ۱۳۹۱ در مرکز آموزش زبان ...

چهارمین محفل آموزشی الحان و نغمات قرآن کریم

چهارمین محفل آموزشی صوت و لحن قرآن کریم توسط قاری بین المللی و برجسته قرآن کریم دکتر شعاعی و با حضور بیش از ۸۰ نفر از طلاب مشتاق به قرائت قرآن کریم که از سراسر دنیا برای تحصیل علوم دینی به این کشور آمده اند، یکشنبه شب مورخه ۲۴ دی ماه در مرکز آموزش زبان ...